12/12/2013
Benefiční projekt Golf pro Leontinku 2014 úspěšně ukončil 7. ročník

Nadace Leontinka uzavřela již sedmý ročník úspěšné benefiční golfové tour. Cílem tohoto benefičního projektu je shromáždit co nejvíce finančních prostředků ve prospěch zrakově handicapovaných dětí, což se podařilo – celkový čistý výtěžek pro Nadaci Leontinka činil v roce 2013 téměř půl milionu korun.

 Shromážděné finanční prostředky získané na pěti turnajích v rámci tour Golf pro Leontinku 2013 budou využity v rámci grantového řízení na finanční podporu konkrétních potřeb dětí se zrakovým postižením. V grantovém řízení jsou vyhodnocovány žádosti jednotlivců a organizací, jako prvotní Nadace Leontinka podporuje dlouhodobé projekty jako Projekt svítání ve spolupráci se Středisky rané
péče po celé České republice nebo Projekt Leontinka sportuje.

Již nyní produkční tým Nadace Leontinka však již intenzivně pracuje na přípravách osmého ročníku Golfu pro Leontinku 2014. Těšíme se na setkání se všemi příznivci golfu a dobrých skutků!