1/10/2019
Závěrečná bilance Golfu pro Leontinku 2019

Od dubna do září 2019 proběhl 13. ročník benefičního projektu Golf pro Leontinku. Díky partnerům, dárcům a hráčům jsme v letošním roce pro Nadaci Leontinka zajistili částku 519.000,- Kč.


Výtěžek golfu pro Leontinku použije nadace na své aktivity a projekty v rámci následujících grantových řízení : Svítání, Osobní asistence, Stipendium, Nemocnice, Sport a Psí oči. Prostřednictvím této závěrečné zprávy bychom vás rádi podrobně informovali o tom, jak letošní ročník tour proběhl, kteří partneři jej podpořili a na jaké účely budou shromážděné peníze použity.

Za Golf pro Leontinku a Nadaci Leontinka vám za vaši podporu ze srdce děkujeme a vážíme si vaší důvěry.