Mather

Mather patří mezi přední světové agentury. S Nadací Leontinka spolupracuje od roku 2006. Své služby nadaci poskytuje zdarma. Pro Nadaci Leontinka zajišťuje tvorbu vizuálu, PR komunikaci a zprostředkovává jí mediální prostor zdarma či…
více >

Mixtum

Mixtum je malá agentura, založená v roce 2008. Je vlastněna společností EXX, která je současně zřizovatelem Nadace Leontinka. Pro Nadaci Leontinka zajišťuje především produkci benefičních akcí a fundraising. Své služby nadaci poskytuje zdarma…
více >