Projekt Golf pro Leontinku není „jen“ golfovou tour. Jedná se o benefiční projekt, který zprostředkovává setkávání partnerů z různých sfér podnikání, jež spojuje láska ke golfu a především snaha pomoci potřebným. Partnerstvím v tomto projektu můžete nejen zlepšit svůj handicap, ale především pomoci dětem a studentům, kteří by za ten váš handicap dali cokoliv na světě.

Níže jsou uvedeny hlavní přínosy partnerství v projektu Golf pro Leontinku:

Marketing

Zajištění kvalitní marketingové prezentace partnerů benefiční tour pro vybranou cílovou skupinu v prestižních golfových resortech České republiky včetně dlouhodobé mediální kampaně zahrnující inzerci ve specializovaných magazínech, reklamu na webových stránkách a rádiu.

Kontakty

Příležitost k navazování hodnotných a seriózních obchodních kontaktů lidí z různých oborů podnikání. Rovněž prohlubování stávajících vztahů mezi obchodními partnery či jejich klienty. Možnost zahrát si se zajímavými osobnostmi z oblasti sportu, kultury a showbusinessu.

Charita

Za uplynulých 9 ročníků benefiční golfové tour jsme shromáždili již více než 5 mil Kč, které byly použity na projekty Nadace Leontinka, které umožňují zrakově postiženým dětem integraci do „běžného“ života. Vedle partnerských příspěvků je součástí benefičního výtěžku i sbírka do nadační kasičky na jednotlivých turnajích. Zrakově postiženým dětem tak pomáhají nejen partneři tour, ale všichni hráči, kteří do kasičky dobrovolně přispějí.
Více o Nadaci Leontinka a jejich projektech se dozvíte na www.nadaceleontinka.cz.