Mark Winterflood, CEO Česká republika
HSBC bank plc

„HSBC zaměřuje své projekty sponzorství a charity primárně na organizace, které jsou spjaty s dětmi a s mládeží. S nadací Leontinka spolupracujeme již třetím rokem a snažíme se společně pomáhat nadaci růst a jejím prostřednictvím podporovat děti se zrakovým postižením. Naším mottem je cíleně pomoci tam, kde je potřeba a naše aktivní zapojení do golfové tour a podpory nevidomých dětí je toho důkazem.“